Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 7    Крайна цена: BGN 450.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
Коя е точно датата на пререгистрацията в търг. регистър? Имам издадено удостоверение на 29.10, значи ли това, че това е датата на пререгистрацията? Каква е глобата за невнесени в срок отчети? Понеделник 24.11.2008 @ 01:14 PM

Датата на издаденото Ви удостоверение за актуално състояние е различна от тази на пререгистрацията (може да съвпадат, но не е задължително). Ако сте се пререгистрирали след 30.06.2008г. (какъвто предполагаме е Вашият случай), имате 3-месечен срок, в който да подадете ГФО. Ако желаете заповядайте в нашия офис, за да Ви посочим точната дата на пререгистрация на Вашето дружество.

Консултант

<<Обратно в консултантската стая