Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
Уважаеми Господине/Госпожо,

Предстои ни преобразуване на ЕООД в ООД, т.е. включване на един съдружник в съществуващо еднолично дружество. Настоящия едноличен собственик притежава целия уставен капитал от 5000 лв, който е разпределен на 50 дяла Х 100 лв. От тях продава 25 дяла Х 100 лв, т.е. половината от уставния капитал, като същевременно с това новия съдружник става и управител заедно и поотделно със стария собственик и управител. Намерихме отговори на повечето въпроси относно предоставяне на необходимите документи в ТР. Моля да ни помогнете на следните въпроси:

1. Каква такса дължим в Търговския регистър за вписване на горепосочените промени? Виждам, че според чл.16а ал.3 т.2 или чл.16а ал.4 т.2 на ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА се дължи такса за вписване на промяна на други обстоятелства и в зависимост дали заявлението е подадено "на гише" или по електронен път съответно е 30 лв. или 15 лв.. Това ли е дължимата такса или има някакви други такси? Относно капитала на дружеството, бих искал да отбележа, че няма промяна в размера на капитала, а само в разпределението на дяловете от капитала и не ми е ясно това дали се тълкува като промяна или не и дали се дължи някаква такса и за това по чл.16а ал.3 т.1, съответно чл.16а ал.4 т.1.
2. Трябва ли досегашния едноличен собственик на капитала да подава декларациите по чл.141 ал.3, чл.141 ал.8 и чл.142 от Търговския закон, след като той и преди е бил управител на дружеството, а в бъдеще ще бъде също управител заедно и поотделно с новия съдружник.
Благодаря предварително!!!

С поздрави
Четвъртък 31.10.2013 @ 12:06 PM

Таксата, която трябва да внесете е 30 лв. (респ.15 лв. за ел. подаване). Само новоназначеният управител е длъжен да подаде описаните от Вас декларации, тъй като сега действащият управител веднъж вече е подавал въпросните декларации.

Консултант

<<Обратно в консултантската стая