Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
Здравейте! Искаме да прехвърлим собствеността на МПС от едно лице на друго , без да променяме рег.номер . Като това не е продажба. Само сменяме собственника .Можеме ли в КАТ да представиме пълномощно или трябва договор? Понеделник 12.01.2009 @ 02:59 PM

Здравейте,

Всъщност Вие няма как да промените собственика на МПС без да извършите разпоредителна сделка - продажба, дарение и др. Вие говорите за нещо друго, а именно: Искате да упълномощите лицето Х да управлява вашето мпс и в един момент сигурно да го прехвърли сам на себе си –имайте предвид риска, който поемате, защото с пълномощното не прехвърлятe собствеността на МПС и всички данъци след упълномощаването ще бъдат за Ваша сметка. Тоест МПС ще ползва друг човек, който може би няма да го прехвърли сам на себе си, вие може и да не го видите вече, но данъците ще си ги плащате. Другия вариант е да прехвърлите МПС с покупко-продажба и това е най-чистия вариант. Относно регистрационните номера -не мога да разбера проблема: Чл. 17. (1) от НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА,ОТЧЕТА ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА гласи: При всяка промяна в регистрацията се подменя свидетелството за регистрация, а табелите с регистрационен номер - по желание на собственика. Ако ви прaвят проблеми в КАТ или общината поискайте писмено становище и да си спазват наредбите –не сте длъжен да сменяте регистрационните

табели!


 

Консултант

<<Обратно в консултантската стая