Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
Здравейте,
Съдружник в "ООД" продава своя дял на другия съдружник и съответно се получава "ЕООД".
1.Това промяна в правната форма ли е?
2.Тази промяна поражда ли някакви задължения и ангажименти от данъчна гледна точка?
Понеделник 15.02.2010 @ 05:14 PM

Описаното от вас е промяна, която трябва да бъде опбелязана по партида на дружеството в Търговски регистър. Няма разлика в облагането между ООД и ЕООД.

 

Консултант

<<Обратно в консултантската стая