Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
От общината ни издадоха удостоверение за наследници на баба ми.Като имаше записане нейни братя и сестри без втори имена и ЕГН.Тя нямаше законни братя и сестри.Беше едно дете.От общината ни казаха че имало анкета 1977г. и някой си бил казал, че имала 2 сестри и 1 брат.Законно ли е това?И какво да правя от тук нататък. Четвъртък 25.09.2008 @ 08:38 PM

При положение, че баба Ви има наследници по права линия, които съответно са майка/баща Ви или Вие (ако те са починали), то тогава роднините й по съребрена линия, каквито са братята и сестрите й, няма как да я наследят. Ако въпросът Ви се свежда до това дали те могат да я наследят - не могат. 

Консултант

<<Обратно в консултантската стая