Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
Детска учителка съм и през февруари 2009 г. ще навърша 55 години. Имам 35 години учителски трудов стаж. Ще мога ли да се пенсионирам на тази възраст и при какви условия? Благодаря предварително! Четвъртък 02.10.2008 @ 09:53 PM

Според параграф 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социалното осигуряване до 31 декември 2009 г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените и 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал.1 и 2.

Възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал.1 и 2 в момента е 63 години за мъжете и 59 години и 6 месеца за жените. Във връзка с посочения по-горе параграф 5 учителите имат право да се пенсионират 3 години по-рано от необходимата възраст за пенсия. Мъжете трябва да са навършили 60 години и да имат поне 30 години учителски осигурителен стаж, а жените трябва да са навършили поне 56 години и 6 месеца и да имат поне 25 години учителски осигурителен стаж.

 

Консултант

<<Обратно в консултантската стая