Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
Здравейте!
Имам няколко въпроса относно фирма ЕТ
Фирмата е регистрирана на името на съпругът ми и от няколко години няма дейност, въпросите са следните.
1 Тъй като искам аз да стана собственик на фирмата и да започна дейност как би могло да се случи това:
- като той ми я дари
- като ми я продаде
Кой от двата варианта ми препоръчвате и как става това документално и кой вариант е свързан с по-малко разходи.
2.Необходимо ли е да се смени името на фирмата?
3.Нови разрешителни трябва ли да се вадят и изобщо какво ново трябва да се направи?
Благодаря предварително за отговора!!!
Петък 21.11.2008 @ 11:05 PM

Вие всъщност искате да прехвърлите предприятието заедно с фирмата на ЕТ на вашия съпруг чрез продажба или дарение. Дали да извършите прехвърлянето чрез продажба или дарение? –няма значение от счетоводна гледна точка, защото съгласно чл. 12 от ЗДДФЛ –доходите от прехвърляни на предприятие на ЕТ са облагаеми доходи и подлежат на деклариране, а данъчнат основа съгласно чл.33, ал.10 от ЗДДФЛ се определя от положителната разлика между определената от страните  цена в договора и собствения капитал на предприятието. При съмнение, че определената от страните цена цели отклонение от данъчното облагане –следва ревизия. Ако имате желание пробвайте и с дарене –не е забранено...

Формата на договора е писмена с нотариална заверка на подписите. Вписването на прехвърлянето на предприятието на ЕТ в този случай обикновенно се иска от приобритателя –от  Вас, като заетно с него правите искане за вписването Ви като търговец.

Да не забравите да пререгистрирате фирмата на ЕТ на съпруга Ви, тоест с това трябва да започнете! Не разбирам въпроса Ви относно разрешителните??? Ако ЕТ е развивало дейност, която е поставена под разрешителен режим –лиценз, регистрация.. –има случай в коит законът забранява да се прехвърлят и същите ще си извадите наново.

 

Консултант

<<Обратно в консултантската стая