Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
Починалият ми дядо е оставил 4-ма наследника на регулиран имот – селищно образувание, който е възможно делим на 4 реални дяла.След смъртта на 4-мата наследника на дядо ми на този парцел остават наследници техните деца – 7 съделители.Единият от съделителте има квота равностойна по площ на единия от дяловете, а всеки един от останалите съделители има два пъти по-малка квота.Не е възможна доброволна делба.
Моля да ми отговорите може ли да се осъществи чрез съдебна делба разделяне на имота на дядо ми и на какъв дял има право всеки един от съделителите?
Има ли право съделителят ,който има квота равностойна по площ на единия от дяловете да поиска реален дял и как може да се разпредели остатъка от имота между останалите съделители, при положение,че площта, отговаряща на квотата на всеки един от тях е по-малка от площта на всеки един от 4-те дяла?
Има ли право всеки един от съделителите да получи реален дял, при положение,че реалните дялове, определени чрез техническа експертиза са 4,?
Възможно ли е съделителят ,който има квота равностойна по площ на единия от дяловете да поиска този дял да му бъде предоставен от съда като негова изключителна реална собственост , при положение,че всички останали съделители имат двойно по-малки квоти и по какъв начин може да стане това?
Петък 21.11.2008 @ 06:16 PM

Според Закона за наследството - чл. 69.(2) Всеки наследник може да иска своя дял в натура, доколкото това е възможно. Неравенството на дяловете се изравнява с пари. Имотите, които не могат да се поделят удобно, се изнасят на публична продан.

Гражданско-процесуален кодекс - Чл. 348. Когато някой имот е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява той да бъде изнесен на публична продан. Страните в делбата могат да участват при наддаването в публичната продан.

 всеки наследник има право да получи своя дял в натура, доколкото това е възможно. Пак според закона към публична продан се пристъпва тогава, когато някой имот е неподеляем и не може да бъде поставен в някой от дяловете. Това означава, че когато е допусната делба на един недвижим имот, както е в случая, между четирима наследници, по силата на първата разпоредба, от една страна, всеки от тях трябва да получи реален дял от имота, /който е делим според Вас на 4 реални дяла/ и по силата на втората разпоредба, от друга страна, не е налице неподеляемост.

При приложението на двете норми не е от значение броя на съделителите, а броят на наследниците. Ако допуснатят до делба имот е принадлежал на един наследодател или на двама наследодатели - съпрузи, и те са наследени от четири деца, наследници са с оглед на посочените норми тези четири деца, независимо, че те също са починали и поради заместването по чл. 10, ал. 1 ЗНасл. или поради трансмисия при делбата като съделители се явяват не самите преки наследници, а наследници на тези наследници и поради това броят на съделителите е по-голям от броя на първоначалните наследници. С други думи, делбата се допуска, макар и мислено, по колена и с оглед на колената се извършва делбата.

 

Консултант

<<Обратно в консултантската стая