Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
Имаме сдружение и искаме трима от учредителите да излязат - възможно ли е това. Четвъртък 20.11.2008 @ 05:58 PM

Няма пречка да напуснат съдружници, стига да покривате изискванията на чл.19 от ЗЮЛНЦ


Чл. 19. (1) Сдружението се учредява от три или повече лица, които се обединяват за осъществяване на дейност с нестопанска цел.

(2) Сдружение, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица.


Консултант

<<Обратно в консултантската стая