Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
Какви документи трябва да представя в техническата служба по район, за да задействам процедура за издаването на разрешение за ползване на еднофамилна сграда строена 1992/1993 г., по одобрени архитектурни планове и разрешение за строеж.Какви са таксите за изваждане на такова разрешение Петък 12.12.2008 @ 02:42 PM

Имате одобрен архитектурен проект и Разрешение за строеж, но нанесена ли е постройката ж кадастралната карта - в по-честия случай не е. Препоръчваме Ви да отидете в съответната община, отдел териториално и селищно устройство или по-точно при главния архитект на общината. Ако постройката не е нанесена в кадастъра, ще Ви насочат към местни фирми, които могат да заснемат имота. След това трябва да подадете в общината молба за нанасяне в кадастралната карта заедно с доклада за заснемането. Това е е случай, че имате Разрешение за строеж. Ако нямате такова ще трябва пак да отидете в общината след заснемането и да подадете молба за Удостоверение за търпимост (, което замества така нареченото по стария режим Удостоверение за ползване за сгради, строени до 1992г.). Във всички случаи трябва да сте декларирали сградата и да сте плащали съответните данъци.

Консултант

<<Обратно в консултантската стая