Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
Здравейте,
бих желал да кандидатствам за ТРАНСКАРД, но молбата ми е да ми обясните следните клаузи в договор който свалих от сайта на Транскарт :

V.Обезпечение
Чл.12.1. За обезпечаване на всичките си вземания по настоящия договор, Картодържателя учредява, с подписване на настоящия договор, залог в полза на издателя върху всички свои бъдещи вземания, произтичащи от договор, имащ за предмет предоставяне на работна сила срещу възнаграждение или договор за услуги,както и всички бъдещи такива договори, които Картодържателя ще скючи с трети лица.

2. Залог по предходната алинея се учредява и върху всички други негови вземания от трети лица, независимо от правното основание и датата, на която са възникнали, като Картодържателя е длъжен да уведоми съответното трето лице, длъжник по вземането, и да представи писмени доказателства на Издателя за извършване на уведомяването.


Не съм юрист но знам,че по закона за особените залози (а мисля, че в случая става въпрос за особен залог), залогодател може да бъде само юридическо лице. Понеже мисля,че "всички свои бъдещи вземания, произтичащи от договор, имащ за предмет предоставяне на работна сила" , означава трудовия ми договор, как ще уредя особен залог в полза на Транскат, като съм физическо лице, ?!

Втора точка, не мога да я разбера, особено за писмените доказателства. Кой да уведомявам, как и как да го доказвам ?

Предварително ви благодаря за отделеното внимание.
Вторник 16.12.2008 @ 04:21 PM

Здравейте!В случая, залогът, който искат от Вас да учредите е по реда на ЗЗД.

"в) залог върху вземания

162. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Могат да се залагат вземания,

които могат да се прехвърлят. Договорът, с който се залага вземане, не

може да се противопостави на трети лица, ако за залога не е съобщено

на длъжника; когато обезпеченото вземане е по-голямо от 5 лв., прилага

се и разпоредбата на чл. 156, ал. 2.

чл. 156, ал. 2. Когато обезпеченото вземане е по-голямо от 5 лева,

залогът не може да се противопостави на трети лица, ако няма писмен

документ с достоверна дата, съдържащ означение на вещите и на

вземането. "

Относно писмените доказателства, в случая тази клауза е по-скоро

пожелателна, отколкото би могла да има някакво практическо значение.

По принцип би трябвало да им предоставите декларация от Вашия длъжник,

че той е уведомен за заложния кредитор.

Дано сме Ви били поне малко полезни!

 

Консултант

<<Обратно в консултантската стая