Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
Моля за Вашата правна консултаця! Наскоро се ожених,но се разболях тежко а съпругата ми е бременна в 5-я месец, въпроса ми е каква част от наследството ми ще наследи бременната ми съпруга, ако почина преди раждането на детето ни при наличието на живи майка и сестра от моя страна? Предварително Благодаря! Четвъртък 19.02.2009 @ 02:30 PM

Закон за наследството: „Чл. 2. (1) Не може да наследява нито по закон, нито по завещание:

а) който не е заченат при откриване на наследството и

б) който е роден неспособен да живее.

(2) До доказване на противното този, който е роден жив, се смята за жизнеспособен."

По аргумент на противното – право да Ви наследи има Вашето дете от момента на зачеването. След раждането му, то и съпругата Ви ще Ви наследят в равни части.

Ако нямахте дете, се прилага „Чл. 9. (2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1992 г.) Когато съпругът наследява заедно с възходящи или с братя и сестри, или с техни низходящи, той получава половината от наследството, ако то се е открило преди навършването на десет години от сключването на брака, а в противен случай получава 2/3 от наследството.", във Вашия случай първата хипотеза.

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Консултант

<<Обратно в консултантската стая