Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
Здравейте. Съдружник напусна ООД по собствено желание, заявлението му за напускане е един месец преди общото събрание, както е по устав на ООД. Така ли трябва да бъде или трябва да е 3 месеца? В какъв срок и къде трябва да се подадат документи за промяна в обстоятелствата? Четвъртък 12.03.2009 @ 07:50 PM

Здравейте,

Чл. 125. от ТЗ :

(1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване;

3. при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;

4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването

Спред нас нормата на ал. 2 от този член е императивна, т.е. трябва да се спази посочения в ТЗ срок. Срок за обявяване на промяната няма, но самата тя влиза в действие от вписването в ТР.

Консултант

<<Обратно в консултантската стая