Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
Здравейте,
Аз съм управител на ЕТ със строителна дейност само че ми се налага да прехвърля фирмата на моя родител.Интересува ме как най-бързо да стане това и какво трябва да направя и разбира се какви документи да подготвя.Също така дали при прехвърлянето на фирмата ще се промени ЕИК и името на фимата или само неиния управител.Благодаря предварително за оказаното съдеиствие!
Вторник 14.04.2009 @ 03:03 PM

Здравейте,

Не е възможно преобразуване на едноличен търговец в еднолично търговско дружество и съответно – прехвърлянето на собствеността върху предприятието от търговеца на дружеството по този начин.С вписване на прехвърлянето на търговското предприятие собствеността върху него преминава от едноличния търговец върху търговското дружество. С прехвърлянето по силата на закона възникват редица задължения и за двете страни:

1/ За правоприемника - да управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок 6 месеца, като срокът тече отделно за кредиторите на отчуждителя от датата на обнародване на прехвърлянето от съда по седалището на отчуждителя, а за кредиторите на правоприемника - от датата на обнародване на прехвърлянето от съда по седалището на правоприемника. За отделното управление солидарна отговорност носи и управителя на правоприемника (в случай, че едноличният собственик е назначил и управител на търговското дружество). В 6-месечния срок на отделното управление на прехвърленото търговско предприятие всеки кредитор на отчуждителя или правоприемника, чието вземанене е обезпечено и е възникнало преди датата на съответното вписване на прехвърлянето, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си.

2/ За отчуждителя - да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне; Ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. За разлика от хипотезата на прехвърляне на имуществото на еднолично търговско дружество върху едноличния собственик на капитала чрез преобразуване, то тук заличаването на едноличния търговец не е последица от прехвърлянето на търговското му предприятие. Едноличният търговец може да запази регистрацията си като такъв, а може и да поиска заличаване. В случай на заличаване на едноличния търговец законът предвижда редица данъчни последици.

Процедурата е следната:

1. да се пререгистрира ЕТ, ако не е пререгистриран или не е новорегистриран по закона за Търговския регистър

2. относно прехвърлянето има 2  варианта:

-да регистрирате ново ЕООД и  да му прехвърлите предприятието на ЕТ и да ликвидирате старото ЕТ

-другият вариант е просто да ликвидирате ЕТ и да регистрирате ново дружество и да апортирате или да продадете имуществото на старото ЕТ на новото ЕООД.

Поздрави

 

Консултант

<<Обратно в консултантската стая