Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
Имаме фирма ЕТ, регистрирана на майка ми. Искаме да прехвърлим управлението на фирмата на внука и, който има нотариално заверено пълномощно да се разпорежда с финансите и реално движи всички дейности. Понеделник 15.09.2008 @ 09:47 AM

За да прехвърлите управлението на внука и това обстоятелство да има действие спрямо трети лица, в т.ч. спрямо контрахентите Ви, е необходимо същото да бъде вписано в Търговския регистър, като лицето бъде надлежно назначено за търговски управител- прокурист.Пълномощията на прокуриста, както и реда за упълномощаването му, са изрично посочени в тазпоредбите на чл. 21-25 вкл. от ТЗ. След упълномощаването и вписването му в ТР, прокуристът извършва всички действия и сделки, свързани с дейността на търговското предприятие, с изключение на тези с недвижими имоти, за които се изисква изрично пълномощно.

Консултант

<<Обратно в консултантската стая