Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Полезни Връзки

Агенция по  вписванията

Търговски регистър

Министерство на правосъдието

Национална агенция по приходите

Национален осигурителен институт

Държавен вестник

Министерство на правосъдието

Нотариална камара на Република България

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита на потребителите

В помощ на счетоводството

Архив от публикувани файлове

 

Архив Дата на публикуване
Закон за задълженията и договорите Четвъртък 25.01.2018 @ 11:17 AM
Commercial Law Четвъртък 29.04.2010 @ 01:47 PM
LAW OF THE COMMERCIAL REGISTER Четвъртък 29.04.2010 @ 01:47 PM
Граждански процесуален кодекс Четвъртък 25.01.2018 @ 11:17 AM
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Четвъртък 25.01.2018 @ 11:17 AM
Закон за корпоративното подоходно облагане Четвъртък 25.01.2018 @ 11:17 AM
Закон за наследството Четвъртък 25.01.2018 @ 11:31 AM
Закон за нотариусите и нотариалната дейност Четвъртък 25.01.2018 @ 11:11 AM
Закон за счетоводството Четвъртък 25.01.2018 @ 11:17 AM
ЗАКОН за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Четвъртък 25.01.2018 @ 11:22 AM
ЗТСУ Вторник 23.09.2008 @ 02:23 PM
Семеен кодекс Четвъртък 25.01.2018 @ 11:32 AM
Семеен кодекс (отм. 1985) Вторник 23.09.2008 @ 02:12 PM
Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията Четвъртък 25.01.2018 @ 11:29 AM
Тарифа за нотариалните такси към закона за нотариусите и нотариалната дейност Четвъртък 25.01.2018 @ 11:27 AM
Търговски закон Четвъртък 25.01.2018 @ 11:17 AM
Ако желаете да бъдете уведомявани за нови статии, публикувани в Архив, моля регистрирайте се тук: